ניהול תזרים מזומנים – מה זה בעצם?

ניהול תזרים מזומנים במשפט אחד  – ניהול הפער שבין הכסף אותו העסק אמור לקבל מלקוחותיו, לבין הכסף אותו הוא חייב לשלם לספקיו ועובדיו.  ניהול תזרים מזומנים הוא אחד מגורמי המפתח המשמעותיים ביותר להצלחה או כישלון בכל עסק! למרות שמרבית בעלי העסקים מכירים את הסטטיסטיקה ויודעים את חשיבות ניהול תזרים המזומנים, עדיין עסקים רבים נופלים בגלל […]