מסלול הון חוזר

מסלול הון חוזר מיועד לסייע לעסקים במימון הפעילות השוטפת וכן הצמיחה של העסק. הקרן בערבות המדינה מעניקה הלוואות במסלול זה במטרה לשפר את תזרים המזומנים של העסק ולצרכים מגוונים. למשל עסקים אשר נדרשים לממן את תנאי האשראי של הלקוחות שלהם (דוגמא: עסק המשלם לספקים בתנאי ש+60 ואילו מקבל תקבולים מלקוחותיו בתנאי ש+90), עסקים להם פעילות עונתית (כך שבתקופות מסוימות היקף הפעילות יורד משמעותית או אפילו לא קיים), עסקים אשר מבצעים יבוא (במקרים רבים משלמים עבור קניות ביבוא במזומן / טרם יציאת הסחורה לארץ), עסקים להם קושי תזרימי נקודתי, עסקים שנדרשים שרוצים מימן לטובת פרויקטים / מכרזים לביצוע.

למעשה כמעט כל עסק שרוצה לייצר צמיחה צריך גם אשראי כדי לממן את הצמיחה, גם אם מדובר בעסק הנמצא במצב פיננסי יציב.

ניתן לשלב הלוואה במסלול הון חוזר עם הלוואה במסלול השקעות. הלוואה במסלול הון חוזר יכולה גם עד מחצית ממנה, לשמש לכיסוי אשראי קיים (בתנאים מסוימים).

מסלול השקעות בקרן

מסלול השקעות בקרן להלוואות בערבות מדינה מיועד להרחבת עסקים קיימים, עסקים המעוניינים לפתח את העסק דרך ביצוע השקעות. השקעות יכולות להיות כל השקעה ברכוש קבוע, שיפורים במושכר ושדרוגים למינהם. בין היתר השקעות יכולות להיות: רכישת מכונות לייצור, רכישת ציוד נדרש לפעילות העסק (לא מלאי), רכישת ריהוט לעסק, רכישת אביזרי מחשוב, רכבים, שיפוץ, שדרוג תשתיות וכדומה.

במסלול זה נדרשת השקעת הון עצמי של הבעלים בגובה 20% מסך תכנית ההשקעה לאחר אישור ההלוואה ולפני העמדתה.
אישור הון עצמי מוצא באופן הבא: עוסק מורשה : חשבונית מס קבלה על השקעה רלוונטית שבוצעה בשלושת החודשים האחרונים מיום האישור,
בגובה 20% מסך ההשקעה שאושרה .
חברה בע " מ : אישור רו " ח על הלוואת בעלים שבוצעה בשלושת החודשים האחרונים מיום האישור בגובה 20% מסך ההשקעה שאושרה. הלוואה זו חסומה לאורך חיי ההלוואה .

הערה הלוואה – מחברה קשורה תוכל להיחשב כהלוואת בעלים לצרכי הון עצמי כל עוד לחברה הקשורה אין הלוואה מהקרן .

הקמת עסק חדש

מסלול עסקים בהקמה

מסלול עסקים בהקמה בקרן בערבות המדינה, מיועד להקמת עסקים חדשים.

מה זה עסק בהקמה? עסק העומד באחד מהתנאים הבאים:

  1. עסק אשר טרם החל לפעול (בפרט אם תחילת הפעילות כרוכה בביצוע השקעות בפועל).
  2. עסק אשר עד כה היה עוסק פטור ומתכנן השקעה נרחבת אשר תגרום לו לעבור לסטאטוס של עוסק מורשה או חברה בע"מ.
  3. עסק אשר עד כה לא עשה שימוש במסגרות אשראי כלל, ובלבד שמחזורו המצטבר אינו עולה על 500,000 ₪ מיום הקמתו.
  4. בעל עסק אשר עד כה הפעיל שירותים ממקום המגורים ומחליט להעביר את העסק למיקום ייעודי ובלבד שמחזורו המצטבר אינו עולה על 500,000 ש"ח מיום הקמתו.
  5. יש לשים לב כי בקשת אשראי לרכישת עסק קיים אינה נכללת במסלול עסקים בהקמה (משויכת למסלול השקעות*). 

    *במקרה של רכישת עסק קיים – הקרן מממנת עד 35% מסכום רכישת העסק. ניתן לבקש במסגרת הבקשה סכום נוסף עבור צרכי אשראי נוספים (כגון מלאי, השקעות נוספות, פירעון אשראי וכו').

    במסלול הון הבטחונות הם 10% בלבד (עד לסכום של 300 א' ש"ח. על הסכום שמעל זה הבטחונות הם 25%).